เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
งานราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
งานราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 6 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

งานราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักโภชนาการ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
งานราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
งานราชการ
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 6 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
งานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานแปลภาษา 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560
งานราชการ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานจัดทำวารสารและสิ่งพิมพ์ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เปิดสอบงานราชการ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มการออกแบบผลิตภัณฑ์) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 5 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มเภสัชภัณฑ์) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 5 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มปิโตรเคมี) 4 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มไฟฟ้า) 4 ตำแหน่ง
เข้าชม : 4 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ (กลุ่มฟิสิกส์) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 5 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ


ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ, นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 29 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กรมทางหลวงชนบท
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายช่างโยธา 4 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กรมประมง
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน 50 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560
กองทัพอากาศ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ, พนักงานทางสาย, ลูกมือช่าง, ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 9 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กรมการขนส่งทางบก
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กรมการขนส่งทางบก
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานขนส่ง 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย