เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
กรมสรรพสามิต
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักตรวจสอบภาษี, พนักงานสื่อสาร (ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่เปิดรับสมัคร) 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 11 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป (โรงพยาบาลน่าน) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 9 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 34 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัด ส.ป.ก.ส่วนกลาง 2 ตำแหน่ง
เข้าชม : 16 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุ) สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 12 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 13 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 12 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักกฎหมาย 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 12 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560

เปิดสอบงานราชการ
สำนักงบประมาณ
สำนักงบประมาณ
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 11 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560
กรมทางหลวง
กรมทางหลวง
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 8 ตำแหน่ง
เข้าชม : 18 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ (รพ.ขอนแก่น) 72 ตำแหน่ง
เข้าชม : 11 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ(สอ.บ้านเกาะหมากน้อย สสอ.เมืองพังงา) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 9 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560
งานราชการ
สำนักงานศาลปกครอง
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) 15 ตำแหน่ง
เข้าชม : 20 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ


ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า (ปวส.) 6 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดสอบ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2560
กรมประชาสัมพันธ์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐาน 5 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560
สำนักงานศาลปกครอง
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ (ด้านกฎหมาย) 15 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย