เปิดสอบงานราชการ
งานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ สอบบรรจุ เปิดสอบงานราชการ 2556


ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ สอบราชการ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา โอน/ย้าย สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร ลงประกาศการเปิดสอบฟรี

เปิดสอบพนักงานราชการ
กรมประมง
กรมประมง
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง (สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักเทคนิคการสัตวแพทย์ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร (โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นิติกร 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนัหงานประจำห้องยา(โรงพยาบาลสงฆ์) 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
งานราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
งานราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง ช่างโลหะ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 3 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
งานราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 7 เปิดรับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เปิดสอบงานราชการ
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักกายอุปกรณ์ 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 5 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 9 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560
กรมการแพทย์
กรมการแพทย์
เปิดสอบ ข้าราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 4 ตำแหน่ง
เข้าชม : 0 เปิดรับสมัครถึง วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560


เปิดสอบงานรัฐวิสาหกิจ
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
บริษัท ทีโอที เอาร์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
ประกาศรับสมัครงาน โครงการช่าง 300 อัตรา ด่วน!!!
เข้าชม : 8630
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน จำนวนหลายอัตรา
เข้าชม : 23955

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน 6 อัตรา
เข้าชม : 4296
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
รับสมัครบุคคล หลายอัตรา ระหว่างวันที่ 8 - 26 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11638
การไฟฟ้านครหลวง
การไฟฟ้านครหลวง
เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 42 ตำแหน่ง 499 อัตรา เปิดรับสมัครงาน7 - 16 พฤษภาคม 2557
เข้าชม : 11288ค้นหาตามเงื่อนไข
  • สอบผ่าน ภาค ก. ก.พ.
  • ไม่ต้องผ่าน ก.พ.

งานยอดฮิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
กรมสรรพสามิต
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต และพนักงานการเงินและบัญชี (สามารถสมัครได้ตามหน่วยงานสังกัดกรมสรรพสามิตที่ไฟล์แนบ) - ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค(โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เปิดสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์(สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี) 1 ตำแหน่ง รับสมัครถึง วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

Tag
สอบราชการ งานราชการ เปิดสอบราชการ บรรจุราชการ สมัครงานราชการ ทำงานราชการ ข่าวสารงานราชการ เปิดสอบ การสอบบรรจุ หางานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ การสอบแข่งขัน งานสถานศึกษา การโอน/ย้ายราชการ สอบบรรจุราชการ สมัครงานราชการ หางานหน่วยงานราชการ ประกาศข่าวการรับสมัครงาน สอบข้าราชการ สอบทหาร สอบตำรวจ สอบธนาคาร การเปิดสอบ สอบครู สอบพนักงานมหาลัย